Het Baltische Gebied – Uitstel / Postponement / Verschiebung : Betreft: verplaatsing 78e bijeenkomst naar 17 april

Vanwege de COVID-maatregelen kan de voor 6 maart a.s. geplande bijeenkomst niet plaatsvinden.
We komen nu bijeen op zaterdag 17 april 2021. U ontvangt tijdig een uitnodiging.

Subject:  postponement of 78th meeting to April 17

Due to the COVID measures, the meeting scheduled for March 6 cannot take place.
We will now meet on Saturday April 17, 2021. You will receive an invitation in time.