ESTLAND


In de 14e eeuw werd Estland geregeerd door de Duitsers, de Duitse Orde. In 1466 werd de Duitse orde schatplichtig aan de Poolse koning en vanaf 1561 werd Estland geregeerd door Zweden. Dit duurde tot 1709. In dit jaar versloeg Peter de Grote Zweden en in 1721 werd het gebied officieel Russisch.
In de Russische periode, tot de Eerste wereldoorlog, viel het huidige Estland onder twee gouvernementen: het noorden vormde het gouvernement Estland met als hoofdstad Reval (Tallinn). Het zuiden vormde het noordelijke deel van het gouvernement Lijfland met als hoofdstad Riga.
Voor de verzamelaar van Estland horen ook brieven uit deze periode met stempels uit Estland tot het verzamelgebied:

estl1.gif
1895, Prentbriefkaart uit Reval, de Russische naam voor Tallinn.
(75 % ware grootte)
Tijdens de eerste wereldoorlog wordt Estland, na het verdwijnen van het tsaren-bewind, pas in februari 1918 helemaal veroverd door het Duitse leger.
Ook werd op 24 februari wel de onafhankelijkheid uitgeroepen, maar daar trokken de Duitsers zich niet veel van aan.
Hiermee viel ook Estland onder het 'Postgebiet Ober-Ost', het postgebied van de Oberbefehlshaber Ost.
Er werden opdrukken op Duitse postzegels gemaakt. De opdruk voor 'Postgebiet Ob. Ost' werd met hetzelfde lettertype als die voor 'Russisch-Polen' gemaakt.

Na de Duitse capitulatie (11 november 1918), lukte het om een eigen staat te stichten en op 2 februari 1920 werd de vrede van Tartu gesloten tussen het onafhankelijke Estland en Rusland.
Behalve het gouvernement Estland en het noorden van het gouvernement Lijfland, kwamen er ook nog kleinere delen van andere gouvernementen bij Estland.

Estland zou tot 1940 onafhankelijk blijven en eigen postzegels uitgeven.
In de tsarentijd werden er voor spoorpost aparte, ovale, spoorstempels gebruikt. In het onafhankelijke Estland werd deze traditie voortgezet en dit is ook een heel interessant verzamelgebied:
estl3.gif
(75 % ware grootte).
Na een korte periode als Sovjet-republiek, werd Estland in augustus 1941, bezet door Duitse troepen. Ook deze periode heeft in de filatelie van Estland z'n sporen nagelaten:
estl4.gif
Kaart uit Tallinn. (75% ware grootte).

Na de oorlog werd Estland weer een Sovjet-republiek. Uit deze periode kunnen de sovjet-stempels van Estse steden verzameld worden, maar ook de veel gebruikte postukken met een motief uit Estland.
Na het herstel van de onafhankelijkheid, gaat Estland op 1 oktober 1991 weer zelf postzegels uitgeven.
Uit de beginperiode zijn ook mengfrankeringen te vinden:
estl2.gif
Envelop met ingedrukt zegel uit de sovjet-periode, met motief Tallinn, (75 % ware grootte).
Bijfrankering met zegels van de Sovjet-Unie en het weer onafhankelijke Estland.