Het Baltische Gebied

De Filatelistengroep ‘Het Baltische Gebied’ is een groep verzamelaars van postzegels van de Baltische landen.
De activiteiten van de groep zijn met name gericht op vergroting en verspreiding van de filatelistische kennis betreffende deze verzamelgebieden.
Daarbij spelen de bijeenkomsten, het tijdschrift en de onderlinge, persoonlijke contacten een belangrijke rol.

Eerstvolgende bijeenkomst op Zaterdag 16 maart 2024,
aanvangstijd 12:00 uur


Wilt u reageren, meer informatie, of lid worden, stuur een e-mail: redactie@hetbaltischegebied.nl

Het verzamelgebied

De leden van ‘Het Baltische Gebied’ houden zich bezig met een scala aan verzamelgebieden. De meesten richten zich op de zegels, de stempels of de postgeschiedenis van een of meer van de onafhankelijke staten Estland, Letland of Litouwen in de periode 1918-1940.
Het verzamelniveau loopt daarbij uiteen van ‘beginnend’ tot zeer gespecialiseerd, waarbij het ene vaak leidt tot het andere.
Aanvankelijk voelden vele verzamelaars zich tot de Baltische landen aangetrokken omdat het om een ‘afgesloten’ verzamelgebied zonder nieuwtjes ging.
Dat laatste is inmiddels niet meer waar, en al verzamelende bleek ‘afgesloten’ ook een zeer relatief begrip, omdat de Duitse en Russische perioden vóór 1918 en na 1940 posthistorisch zeer interessant zijn. 

Activiteiten

Om de doelstellingen, vergroting en verspreiding van de filatelistische kennis, te bereiken, ontplooit de vereniging een aantal activiteiten:

  • Tweemaal per jaar een bijeenkomst in Geldermalsen, meestal in maart en september. Vanaf de eerste bijeenkomst in 1982, wordt hierbij een vaste, alom gewaardeerde formule gevolgd. Na een kort huishoudelijk deel volgt een filatelistische bijdrage, meestal verzorgd door een van onze leden. Na afloop daarvan storten de aanwezigen zich vol overgave op het postzegelen.
  • Eveneens tweemaal per jaar, in maart en september, verschijnt ons blad Het Baltische Gebied.

Lidmaatschap

De vereniging kent voor nieuwe leden geen ballotage, maar we stellen het op prijs met hen op een van de bijeenkomsten kennis te maken.
Opties voor het lidmaatschap -per 1 januari 2014- :
*HBG Standaard: Verenigingsblad gedrukt in full color en digitaal (pdf) download vanaf de HBG-site. Contributie 30 euro per jaar met verzendadres in Nederland. Contributie 35 euro per jaar met verzendadres buiten Nederland. Communicatie per email (op speciaal verzoek per post)
*HBG Basis: Verenigingsblad digitaal (pdf) download vanaf de HBG-site. Contributie 20 euro per jaar. Communicatie per email.

U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen (redactie@hetbaltischegebied.nl) of kennis te maken op onze eerstvolgende bijeenkomst op Zaterdag 16 maart 2024,
aanvangstijd 12:00 uur

Locatie:
Adres: Gemeenschapshuis De Ontmoeting
Achter ’t Veer 20
4191 AD Geldermalsen

BEREIKBAARHEID: De Ontmoeting ligt in het centrum van Geldermalsen, achter de monumentale Centrumkerk uit de 15e eeuw.
Aanvang 12.oo uur.